متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

رهبران سیاسی :

شبیه رهبران هوا خواه هستند که به هواداری از شخص و یا آرمان خاصی در این تأثیر ظاهر می شوند (رابینز ، ترجمه اعرابی ، 1389: 254).

2-1-5-8-رهبران علمی :

تمام کوشش خود را صرف کشف واقعیت ها می سازند معمولا رهبری اداری و اجتماعی و سیاسی را دوست ندارند و در رشته های علمی و مورد علاقه خود به کوشش می پردازند (رابینز ، ترجمه اعرابی ، 1389: 248).

2-1-5-9-رهبران مردم سالار :

بیشتر جنبه مثبت دارند و کارهایشان بر مبنای مشاوره ، خیر خواهی و خواست گروه می باشد و اختیارات به صورت نا متمرکز می باشد(میر سپاسی،1384) .

2-1-5-10-رهبران خود کامه :

بی مشورت با دیگران و بر مبنای تمایلات شخصی و مستبدانه حکومت می کنند و خود را برتر از دیگران می انگارند (مرادی ، 1377 ).

2-1-5-11-رهبران پدر سالار :

همواره متوجه سعادت مردم اند و به آن چیز که که به خیر و صلاح ایشان می باشد اقدام می کنند و در غم و شادی هایشان شرکت می جویند (میر سپاسی ، 1384).

2-1-5-12-رهبران مذهبی :

که به سبب مقام دین خود از مرجعیت برخوردار بوده و در میان دیگران به تکریم سر می کنند (اظهار ، 1382: 122).

2-1-6-وظایف رهبری

رهبران گروه ها و رهبران اجتماعی ، مجموعه ای از وظایف مختلف را به عهده دارند در اقع طبیعی می باشد که وظایف رهبری در ارتباط با نوع گروه یا ساختار آن همچنین مشخصات داخلی و خارجی گروه تفاوت خواهد نمود ، این وظایف عبارتند از :

 

 

 

 

1-رهبر به عنوان مجری:

رهبر یک گروه یا سازمان اعم از اینکه خود سیاستهای گروه را تعیین نماید یا ننماید مسئولیت های بازبینی و اجرای این سیاست ها را به عهده خواهد داشت البته معمولا رهبر کوشش می کند در قالب ظرفیت اجرائی خود انجام کار ها را به اعضای گروه واگذار نماید و کمتر شخصاً در فعالیت های گروه درگیر گردد زیرا که اگر این طور نباشد مانع توسعه مسئولیت اعضای گروه و سازمان می گردد و خود به صورت یک تنگنا در می آید (ال دفت[1] ، 1380: 152).

2-رهبر به عنوان برنامه ریز :

تصمیم گیری در مورد انتخاب روش ها و وسایل برای نیل به هدف های سازمان یکی از وظایف رهبر سازمان می باشد که جزء برنامه ریزی گروه می باشد البته خاطر نشان می گردد که این تصمیمات می تواند مربوط به برنامه ریزی کوتاه مدت یا بلند مدت باشد و طبیعی می باشد که رهبر بیش از سایر اعضاء اطلاعات مربوط به برنامه ریزی را در اختیار داشته باشد (احمدی ، 1386: 220).

3-رهبر به عنوان سیاستگذار :

درگیر شدن در طراحی هدف ها و سیاستگذاری های یک گروه یا سازمان و دخالت برای پیاده کردن آن ها از وظایف مهم رهبری گروه یا سازمان می باشد اعم از اینکه این سیاستگذاری مستقیماً توسط خود رهبر صورت گیرد یا از سطوح بالاتر از سازمان ابلاغ گردد و یا اینکه از طریق رده های پایین سازمان پیشنهاد گردد (چاپمن[2] ، ترجمه رمضانی ، 1381 : 24).

4-رهبر به عنوان واسط یا داور :

با در نظر داشتن قدرت تشویق و تنبیه که در اختیار رهبری می باشد تأثیر او به عنوان یک واسطه یا داور در حل تضاد های داخلی گروه و افراد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد پس رهبر می تواند دسته بندی های داخل گروه را تقبل دهد و یا تشدید نماید و برای قضاوت کردن بین افراد گروه و آشتی دادن آن ها بیش از دیگران توانایی دارد ( رضاییان ، 1383: 230 ).

5-رهبر به عنوان متخصص :

معمولاً فردی که بیشترین دانش و تخصص لازم را در خصوص وسائل مربوط به یک گروه را دارد بعنوان رهبر گروه انتخاب می گردد زیرا که تخصص ، دانش ، تأثیر یک فرد را بعنوان رهبر حتی در گروه ها و سازمان های رسمی پر رنگ می نماید و به او اعتبار و وزن می بخشد و در گروه های غیر رسمی این ویژگی بیش از گروه های رسمی به انتخاب شخص به عنوان رهبر کمک می نماید ( احمدی ، 1386: 232).

6-رهبر به عنوان کنترل کننده روابط داخلی :

با در نظر داشتن اندازه اشرافی که رهبر نسبت به جزئیات گروه و روابط گروهی دارد نسبت به کنترل روابط داخلی گروه تأثیر مهم و سازنده ای را اعمال می نماید (چاپمن، ترجمه رمضانی ،1381: 30 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-رهبر به عنوان نماینده خارجی گروه :

در واقع رهبر دروازه بان گروه می باشد زیرا که رهبر معمولاً بیشتر از سایر افراد از هدف ها و برنامه های گروه آگاه بوده و به نیازها و خواسته های آن ها آشنایی دارد همچنین برای نمایندگی یا پاسخگویی گروه در خارج از گروه یا سازمان بیش از افراد گروه صلاحیت خواهد داشت ( ایران نژاد پاریزی ، 1381 : 230 ).

8-رهبر به عنوان مسئول تشویقات و تنبیهات :

قدرت تشویق و تنبیه اعم از اینکه در قالب مسائل مالی ، ترفیع و ارتقاء افراد باشد وسیله ای می باشد که رهبر توسط آن می تواند کنترل خود را روی گروه یا سازمان اعمال نماید 0(کافی،1385: 480).

[1] L -Daft

[2] Chapman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد