متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

مهارت های رهبری

 • مهارت های رهبری عبارتند از :

2-1-7-1-دسته اول :

 • مهارت تشخیص    توانایی تشخیص مسایل
 • مهارت تطبیق              توانایی مطالعه و تطبیق مسائل با همدیگر
 • مهارت برقراری ارتباط              توانایی برقراری ارتباط

( حقیقی و دیگران ، 1384: 126).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-7-2-دسته دوم :

 • ادراکی                  توانایی هماهنگی ، تحلیل جایگاه و تعیین ریشه مسایل
 • انسانی                توانایی کار با افراد
 • فنی                  توانایی کار با ابزار و شیوه ها

( ایران نژاد پاریزی و گهر ، 1382: 423).

 

 

 

2-1-8- نظریه ها و مکاتب رهبری

مهمترین مکاتب رهبری به 5 دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از :

الف) مکاتب صفات شخصی یا خصوصیات فردی

ب) مکاتب رفتاری

ج) مکاتب اقتضایی

د) مکاتب جدید

ه) سبک رهبری دانشی

(گیوریان و ربیعی ، 1390: 81).

2-1-8-1-نظریه های خصوصیات فردی یا ویژگی شخصی رهبری

در این گروه از نظریات برای رهبر خصوصیاتی ذاتی ذکر می گردد و کسانی می توانند تأثیر رهبری را در سازمان اعمال کنند که دارای خصوصیاتی زیرا اعتماد به نفس ، سخنوری ، هوشمندی ، جذابیت سیما ، چهره و … باشند (پرهیزگار ، 1389: 139 ).

الف ) استاگدیل شش نوع خصوصیت را در مورد رهبران ذکر نموده می باشد(استاگدیل[1]،۲۰۰۶: ۴۶۵) :

 • خصوصیات اجتماعی مانند مرتبط اجتماعی و سیاسی
 • زمینه های فرهنگی مانند تحصیلات و تجربیات
 • شخصیت مانند برون گرایی
 • هوش
 • خصوصیت ظاهری و فیزیکی مانند قد ، سیما و حرکات دست
 • خصوصیات شغلی مانند پشتکار و کوشش و ابداع و ابتکار

[1] Stagdil

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

 • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

 • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
 • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
 • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
 • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد