متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیر ها

۱-۶-۱-تعاریف نظری

سبک رهبری[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سبک رهبری عبارتست از:الگوهای رفتاری همیشگی و مستمر که افراد در هنگام کار با او و بوسیله دیگران از آن بهره گیری می نمایند و بوسیله افراد درکمی گردد(جاسبی ، 1387 : 222).

سبک رهبری دانشی[2]

رهبری دانش به عنوان یک فرایندی  تعریف شده می باشد که در آن یک فرد دیگر اعضای گروه را در فرایند یادگیری مورد نیاز برای رسیدن به اهداف گروه و یا سازمانی طرفداری می کند( استاگدیل[3] ، 1974 : 9 ).

گرایش یادگیری[4]

تلاشی برای یافتن راه های ایجاد مزیت های رقابتی پایدار برای سازمان می باشد ( سنگ[5] ، 1990 : 724 ) .

جو حمایتی یادگیری[6]

شامل آن دسته از فعالیت هایی می باشد که از طریق آن رهبران عمدا برای توسعه فضای اجتماعی در واحد خود کوشش می نمایند. این شامل طرفداری از اعتماد در جامعه کاری می باشد . بر این اساس، رهبران تمایل به مقابله با اشتباهات فعالانه و در یک راه مثبت دارند. مسائل مربوط به رهبران خود نیز در این زمینه معنی دار می باشد . یکی از این مسائل، توانایی و تمایل خود برای دریافت بازخورد از زیردستان می باشد (وست[7] ، 1996: 124 ) .

طرفداری از فرآیند های یادگیری فردی و گروهی[8]

یادگیری فردی : برای یک فرد لازم باشد مهارت جدیدی کسب کند یا فرآیند های جدیدی را درک نماید . (الوانی ،۱۳۸۷: ۸۹).

یادگیری گروهی و تیمی  :

یادگیری تیمی به این معنی می باشد که تیم های کاری بایستی قادر به فکر کردن و به وجود آوردن یادگیری باشند . آن ها بایستی یاد بگیرند چگونه به یادگیری بهتری دست یابند . (ایران نژاد ، ۱۳۸۷: ۱۲۵) .

سیستم اطلاعات منابع انسانی[9]

مقصود از سیستم اطلاعات منابع انسانی، بهره گیری از روشی منظم و سازمان یافته برای کسب اطلاعاتی می باشد که تصمیم گیری عقلایی درمورد منابع انسانی را در سازمان امکان پذیر می سازد. این اطلاعات بایستی به روز، صحیح، دقیق، کوتاه و مختصر، مربوط و مناسب، کامل و به هنگام باشد ( سعادت ،1386: 74) .

[1] Leadership Style

[2] Knowledge of Leadership Styles

[3] Stagdil

[4] Learning Orientation

[5] Seng

[6] Supportive Atmosphere of Learning

[7] Vest

[8] Support the Learning Processes of Individual and Collective

[9] Human Resources Information System

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد